Doplácení náhrad za drůbež z krajského úřadu

Každý občan, který v rámci veterinárních opatření při ptačí chřipce přišel o slepice nosnice nebo slepice chovné, obdrží finanční kompenzaci a to 70,- Kč za kus.

Finance budou vyplaceny/převedeny až po podpisu darovací smlouvy.

Občané, kterým má být náhrada zaslána na účet, přijdou nejprve podepsat darovací smlouvy na MěÚ Ivančice, II. patro, dveře č. 305 – Ing. Ivana Krejčová. Podepisování smluv bude probíhat od 24. 8. 2017.

Občané, kteří náhrady obdrží v hotovosti, podepíší darovací smlouvy na pokladně MěÚ Ivančice a zároveň obdrží hotovost. Termín vyplácení náhrad v hotovosti je od 28. 8. 2017.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz