Březen v rámci akce „Ukliďme všecko“

V letošním roce se opět uskuteční dobrovolnická úklidová akce s celorepublikovým dosahem konaná pod názvem „Ukliďme Česko“. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku, černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.

Organizátoři místních úklidů, tedy lidé, kteří na svá bedra vzali zodpovědnost za přípravu a realizaci jednotlivých akcí, jsou velmi různorodí. Z logiky věci snad nikoho nepřekvapí zapojení neziskových organizací a zájmových spolků úzce spjatých s přírodou a životním prostředím. Nejsou to však jen „ekologičtí aktivisté“, kteří se chtějí aktivně podílet na řešení problému černých skládek a nepořádku v Ivančicích a přilehlých místních částech. Jsou to především občané Ivančic a místních částí a lidé, kteří zde žijí.

Oficiální termín této akce připadá na první polovinu dubna. Po dřívějších zkušenostech, jsme opět zvolili termín úklidů poněkud dřívější, než nám nepořádky zarostou, a to od 16. do 29. 3. 2018.

Vyzýváme tímto občany, kterým není lhostejno jak to v Ivančicích vypadá, aby se buď přidali k některé organizované akci ve městě (více zde), nebo i jen tak bez nějaké účasti našli ve sklepě hrábě nebo koště (např. to, které „město“ rozdávalo na úklid sněhu) a přiložili ruku k dílu a pod heslem „Za Ivančice krásnější“ přispěli se svou trochou do mlýna 🙂

Děkujeme !!!

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz