Dopravní omezení, J. Fibicha

Od úterý 18.4.2017 bude zahájena rekonstrukce vod. a kan. řadu v ulici Jana Fibicha. V době rekonstrukce bude ulice uzavřena pro dopravu. Žádáme obyvatele o parkování vozidel mimo ulici, aby nebránili vjezdu a výjezdu stavební techniky. Předpokládaný termín ukončení prací do 25.7.2017.

7. července 2017

Uzavření MěÚ Ivančice

V pátek 7. července 2017 budou pro veřejnost uzavřena všechna pracoviště Městského úřadu Ivančice KROMĚ odboru správních činností (OSČ) na ul. P. Bezruče 4, Ivančice, kde budou pro veřejnost otevřena od 7:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 13:00 hod. pracoviště podatelny OSČ, registru řidičů a registru vozidel.