Udělování čestných uznání města Ivančice 2004

22. 07. 2004

SLAVNOSTNÍ PROSLOV STAROSTY MĚSTA

       Vážené dámy a pánové,

       dovolte mi, abych vás přivítal v obřadní síni Městského úřadu při příležitosti ocenění vaší celoživotní práce a šíření věhlasu Ivančic nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Jsme rádi, že čestným uznáním za podíl na rozvoji a reprezentaci města můžeme poděkovat za vaši záslužnou činnost i vztah k městu.

Starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch ADAM při slavnostním proslovu

Rada města vybrala zatím pět oborů, ve kterých budou předány upomínkové plakety:

1. přírodní vědy a lékařství
2. kultura a užité umění
3. podnikání a technický rozvoj
4. trenér a cvičitel
5. sport

Na návrh rady města Ivančice bude uděleno ocenění:

1. Za obor přírodní vědy a lékařství emeritnímu primáři chirurgického oddělení nemocnice Ivančice, pod jehož vedením jsem měl čest se učit chirurgii a bezmála třicet let pracovat – MUDr. Richardu Kaniovi. Primář Kania je průkopníkem nových metod chirurgického léčení onemocnění zejména zažívacího traktu, žilního systému DK a žláz s vnitřní sekrecí. Nedílnou součástí jeho činnosti bylo i řešení zdravotních problémů sportovců vrcholových i rekreačních tak, aby se, pokud možno, nenaplnilo populární rčení : sportem k trvalé invaliditě.

MUDr. Richard Kania při přebírání čestného uznání.

2. Za obor kultura a užité umění paní Hedvice Hrbáčkové, vedoucí ivančického pěveckého sboru a ivančického komorního sboru.

Hedvika Hrbáčková, Mgr. Vařejka (vzadu Josip Kulaš a J. Schildberger) při slavnostním přípitku.

3. V oboru podnikání a technického rozvoje panu Jozipu Kulašovi za úspěšnou činnost, spojenou s expanzí firmy do zahraničí, péči o zaměstnanost v regionu a rovněž za intenzivní spolupráci s městem.

4. Za celoživotní trenérskou a cvičitelskou práci s mládeží panu Jindřichu Schildbergerovi

Jindřich Schildberger při pžebírání čestného uznání.

5. V oblasti vrcholového sportu reprezentantu České republiky a mistru republiky v motocrossu panu Miroslavu Kučírkovi.

PROSLOV MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

       Vážení přátelé,

       děkuji Vám oceněným, i vám přišedším,za vaši účast na ceremoniálu ,kterým chceme vzdát hod poctivé práci, občanskému postoji a nebojme se použít i morálnímu kreditu těch občanů, působících v našem městě, kteří svým konáním zanechávají nesmazatelnou stopu na rozvoji města a jeho reprezentaci.

       Je to ocenění malé, skromné ale o to s větší úctou udělované. Je to malý příspěvek proti latinskému VANITÁS VANITÁTUM ( vše marno), neboť by nikdy nemělo zůstat marným a nepovšimnutým to, čím jeden druhému přispívá ke zlepšení života, k jeho ovlivnění pozitivním směrem.

       Ve vás oceněných nachází naši spoluobčané, jen to pozitivní, a následováníhodné. Kdyby nic jiného, tak už toto není málo. Kriteria k udělování tohoto ocenění, nemusí vždy v budoucnu nalézt svého laureáta, ale důležité se mi zdá, aby na ně bylo vždy co nejvíc kandidátů.

       Myslíme si totiž, že naše město je bohaté na občany kteří se neptají: co může město udělat pro mě, ale kladou si otázku co já mohu udělat pro svoje město. 

      A to je bohatství, které se zúročí.

Podpisy oceněných v pamětní knize.

       Ivančice v povědomí našeho národa, patří k blyštivým drahokamům jeho diadému. Především v kultuře, ale i na poli sportu a přírodních věd i lékařství mají co nabídnout. Věřme, že i v oblasti podnikání a technického pokroku se přihlásí o své místo na slunci. Ostatně, velká dnešní účast úspěšných podnikatelů na dnešním jednání je toho slibným počinkem. Věřme, že dnešní ocenění v brzku dostanou co nejvíc následovníků, aby v konečném efektu z toho profitovalo město a potažmo jeho občané.

       Děkuji Vám všem za účast a pozornost.

Závěrečná póza všech oceněných pro média a tisk.